Działania PROW na lata 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich powstał w oparciu o przepisy Unii Europejskiej i ma na celu zmaksymalizować innowacyjność na rynku rolniczym. Jakie działania podejmowane będą w najbliższych latach? Na co mogą liczyć interesanci?

Głównym celem PROW jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, wpływ na właściwe zarządzanie zasobami naturalnymi oraz odpowiednie działania w kwestii klimatu, a także zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Jakie priorytety wyznaczyła polityka unijna?

To przede wszystkim ułatwienie przepływu informacji w zakresie rolnictwa, leśnictwa i na obszarach wiejskich. Co więcej, zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych, wzmacnianie ekosystemów w rolnictwie, zmiany ku gospodarce niskoemisyjnej oraz zaangażowanie społeczne względem ograniczenia ubóstwa i promocji rozwoju obszarów wiejskich.

1Szczególny nacisk kładziony jest na rolnictwo ekologiczne i to w tym zakresie przeprowadzanych będzie najwięcej przedsięwzięć. PROW ma za zadanie kompletnie zmodernizować gospodarkę rolną, wyznaczyć premie dla młodych rolników, podejmować działania rolno-środowiskowo-klimatyczne, inwestować w poprawę żywotności lasów oraz, co najbardziej istotne, wspierać inwestycje w przetwarzaniu produktów rolnych, obrotu nimi i ich rozwoju.

W ramach programu PROW możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie w zakresie maszyn lub urządzeń, np. pieców na słomę czy aparatury pomiarowej, a nawet budynków infrastruktury technicznej, tj. kotłowni, oczyszczalni ścieków lub obiektów do produkcji biogazu.

Warto zapoznać się z kryteriami odnośnie uzyskania zgody na dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ponieważ istnieje szansa na wdrożenie innowacyjnych i funkcjonalnych rozwiązań dla każdego gospodarstwa.

Pozdrawiamy, Gizex.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>